1. Polska 60 lotów
2. Belgia 10 lotów
3. Portugalia 10 lotów
4. Wielka Brytania 10 lotów
5. Włochy 8 lotów
6. Ukraina 6 lotów
7. Austria 4 loty
8. Francja 4 loty
9. Gruzja 4 loty
10. Hiszpania 4 loty
11. Holandia 4 loty
12. Niemcy 4 loty
13. Stany Zjednoczone 4 loty
14. Turcja 4 loty
15. Armenia 2 loty
16. Cypr 2 loty
17. Czechy 2 loty
18. Szwajcaria 2 loty